• Yuyu hot water bottle
  Liberty Print

  £85.00
 • Hot water bottle with recycled wool cover

  £15.00
 • Yuyu hot water bottle
  ‘Belgian pimlico linen’

  £60.00